„România din biblioteca mea”, Ediția a II-a – Concurs de eseuri dedicat Limbii Române

Scris de Echipa haiSalut

30 nov., 2020

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Asociația Identitate Culturală Contemporană (AICC) și platforma digitală haisalut.ro lansează ediția a II-a a concursului de eseuri cu tema „România din biblioteca mea”, care își propune să stimuleze cei mai talentați elevi din diaspora și din comunitățile istorice din țările aflate în vecinătatea României să scrie despre România și să îi premieze pe 15 dintre aceștia cu câte un premiu în valoare de 100 Euro. Scopul acestui concurs de eseuri este de a promova și a consolida importanța limbii române ca fundament al identității culturale românești.

 

Cartea este un simbol al tradiției și continuității naționale, un fundament universal al cunoașterii, învățării și înțelepciunii, care trebuie protejat într-o lume care obișnuiește să se auto-devoreze.

România din biblioteca mea” reprezintă și modalitatea prin care copiii din afara României țin legătura cu patria lor istorică, apropiindu-se prin lectură de ea, înlocuind prin intermediul lecturii și cărților depărtarea fizică de România. Biblioteca este, totodată, și un patrimoniu cultural al familiei, constituit din cărțile cumpărate în timp de către părinții și bunicii lor români. Copiii care compun eseuri obișnuiesc să citească. Vor descrie, astfel, România pe care o cunosc prioritar din cărțile în limba română aflate în biblioteca lor.

Concursul este organizat în parteneriat cu Centrul Media Bucpress, Centrul de Informare al României din Ismail, Asociația Femeilor Românce din Grecia, Uniunea Internațională a Femeilor Române – UNIFERO, Asociația Călătoria spre Tine și Canal 33.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Încurajăm copiii și tinerii cu vârsta maximă de 18 ani să trimită un eseu, pe tema „România din Biblioteca mea”, care să respecte următoarele norme de tehnoredactare:

  • Dimensiunea eseului: între 1-3 pagini;
  • Format: A4;
  • Font Times New Roman, dimensiunea 12;
  • Spațiere între rânduri de 1.5 puncte;
  • Utilizarea diacriticelor românești este obligatorie.

Copiii cu vârsta de până la 16 ani vor avea nevoie de acordul părintelui/tutorelui. Eseul trebuie trimis pe adresa de email [email protected]. Recomandăm ca eseul compus să fie original și creativ, să aibă un titlu relevant pentru tema propusă, să conțină introducere, cuprins și încheiere și să respecte normele de ortografie și punctuație. Alături de eseu, participanții trebuie să trimită pe aceeași adresă de email, Fișa de date de contact și de identificare, completată și semnată, care poate fi gasită la finalul regulamentului.

PREMII

În cadrul concursului „România din biblioteca mea” se acordă trei categorii de premii, detaliate mai jos:

Premiul „Cel mai bun eseu” – se acordă celor mai bune 10 eseuri, stabilite în baza evaluării unei comisii mixte, formată din profesori de limba română din mai multe ţări și membri ai Asociației Identitate Culturală Contemporană (AICC) și ai platformei haisalut.ro

Premiul „Cel mai popular eseu” – se acordă celor mai populare cinci eseuri, care reușesc să strângă cele mai multe aprecieri pe pagina de Facebook a platformei haisalut.ro (https://www.facebook.com/haisalut.ro).

• Premiul de participare – se acordă tuturor concurenților o diplomă pentru participarea la concursul de eseuri și un set de cărți în format electronic despre România.

CRITERII DE EVALUARE

1. Respectarea structurii specifice eseului: introducere, cuprins și încheiere – 20 puncte;

2. Formularea unui titlu expresiv și original al eseului – 15 puncte;

3. Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 35 puncte;

4. Coerența textului, claritatea enunțului, lexicul și sintaxa adecvată – 20 puncte;

5. Respectarea ortografiei și a punctuației – 10 puncte.

OBSERVAȚII

– Toate eseurile primite vor fi evaluate inițial de o comisie mixtă, alcătuită din profesori de limba română și membri ai Asociației Identitate Culturală Contemporană din București și ai platformei haisalut.ro, pentru verificarea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul regulament.

– Toate eseurile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în urma evaluării comisiei, vor fi publicate pe platforma haisalut.ro și distribuite pe pagina de Facebook a platformei haisalut.ro;

– Eseurile care conțin fragmente din surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din concurs;

– Nu acordă puncte din oficiu. În cazul punctajelor egale, se consideră câștigătoare toate eseurile aflate în această situație;

– Orice tentativă de fraudare a aprecierilor primite pe Facebook se sancționează cu descalificarea din concurs a participantului. Prin tentativă de fraudare, se înțelege cumpărarea de like-uri pe Facebook, generarea de aprecieri prin utilizarea de conturi false etc;

– Nu se admit contestații;

– Eseurile premiate în ediția I a concursului nu vor fi acceptate.

CALENDARUL CONCURSULUI

01 decembrie 2020 – 24 ianuarie 2021, ora 23:59: perioada în care concurenții pot transmite eseul împreună cu Fișa de date de contact și de identificare pe adresa de e-mail [email protected];

31 ianuarie 2021: publicarea eseurilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pe platforma haisalut.ro și distribuirea acestora pe pagina de Facebook a platformei;

31 ianuarie 2021 – 08 februarie 2021: perioada în care eseurile vor fi analizate de către Comisia de evaluare în vederea stabilirii câștigătorilor pentru Premiul „Cel mai bun eseu”;

31 ianuarie 2021, ora 13.00 – 09 februarie 2021, ora 23:59: perioada în care se pot vota eseurile favorite dintre cele înscrise în concurs, printr-un LIKE sau orice altă tip de reacție (de exemplu: ador), pe pagina de Facebook a haisalut.ro, pentru Premiul „Cel mai popular eseu”;

10 februarie 2021, ora 10.00: anunțarea câștigătorilor pe Facebook pentru cele două categorii de premii: „Cel mai bun eseu” și „Cel mai popular eseu”.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

AICC este operator de date cu caracter personal și respectă prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).

Organizarea și desfășurarea concursului implică prelucrarea de date cu caracter personal. AICC colectează datele cu caracter personal ale copiilor și tinerilor cu vârsta maximă de 18 ani și ale părinților/tutorilor lor obținute din fișa completată și transmisă, în vederea înscrierii eseului la concurs și pentru desemnarea și validarea câștigătorului: nume, prenume, varsta, țara de reședință, adresa de corespondență, cod postal, telefon, email.

Prin înscrierea la concursul care face obiectul acestui Regulament, participanții (prin părinți sau în nume propriu) sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și prenumele și țara de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații.

Participanților la concurs le sunt garantate toate și oricare drepturi prevăzute de GDPR și în special cele cu privire la: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal, dreptul de a fi șters sau dreptul de a fi uitat, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal și dreptul la opoziție.

La cererea expresă a oricăruia dintre participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la tombolă vor trimite Organizatorului prin email, la adresa [email protected], o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată.

Descarcă Fișa date contact și identificare pentru participantul la concursul de eseuri „România din biblioteca mea”, ediția a II-a

Citește și…

Citește și…

Share This